نمایش دادن همه 20 نتیجه

نمایش 9 24 36

پیستوله بادی پوما AS-1015CG

5,900,000 تومان
سه تنظیم - کاسه رو سایز نازل:1.3 حجم مخزن:600cc مصرف در دقیقه:283 وزن دستگاه0.62kg

پیستوله بادی پوما AS-1001

5,700,000 تومان
سه تنظیم - سایه پاش سایز نازل:0.5 حجم مخزن:125cc مصرف در دقیقه:114 وزن دستگاه:0.28kg

پیستوله بادی AA-1002

5,900,000 تومان
سه تنظیم - کاسه رو سایزنازل:1.4" حجم مخزن:600CC مصرف در دقیقه:283 وزن دستگاه:0.62KG

پیستوله گازوئیل پاش بادی پوما AA-5001

1,950,000 تومان
گازوئیل پاش سایز نازل:* حجم مخزن:* مصرف در دقیقه:* وزن دستگاه:0.62kg

پیستوله کاسه رو بادی سوماک SS-1203

7,600,000 تومان
 • كدفني: SS-1203
 • سیستم رنگ رسانی : گرانشی
 • سایز نازل : ۱.۸ میلیمتر
 • قابل اتصال به نازلهای : ۲.۲-۱.۹-۱.۷-۱.۵-۱.۳
 • ظرفیت کاسه : ۰.۶ لیتر
 • فشار باد مناسب : ۲.۵ بار
 • ورودی باد : “۱/۴
 • وزن: ۱.۱ کیلوگرم
 • ساخت: تایوان
كليه ابزارآلات سوماک داراي ضمانت نامه ٦ ماهه و خدمات پس از فروش ۵ ساله ميباشد.  

پیستوله کاسه بغل بادی سوماک SS-1204

7,260,000 تومان
 • كدفني: SS-1204
 • سیستم رنگ رسانی : گرانشی
 • سایز نازل : ۱.۷ میلیمتر
 • قابل اتصال به نازلهای : ۲.۵-۲.۰-۱.۸-۱.۵-۱.۴-۱.۳
 • ظرفیت کاسه : ۰.۴ لیتر
 • فشار باد مناسب : ۲.۵ بار
 • ورودی باد : “۱/۴
 • وزن: ۱ کیلوگرم
 • ساخت: تایوان
كليه ابزارآلات سوماک داراي ضمانت نامه ٦ ماهه و خدمات پس از فروش ۵ ساله ميباشد.

پیستوله بادی سوماک SS-1170S

5,800,000 تومان
 • كدفني: SS-1170S
 • سیستم رنگ رسانی : فشار باد
 • سایز نازل : ۱ و ۱.۸ میلیمتر
 • فشار باد مناسب : ۲.۵ بار
 • قابل اتصال به مخزن رنگ
 • ورودی باد : “۱/۴
 • ساخت: تایوان
كليه ابزارآلات سوماک داراي ضمانت نامه ٦ ماهه و خدمات پس از فروش ۵ ساله ميباشد.

پیستوله بادی سوماک SS-1180S

5,800,000 تومان
 • كدفني: SS-1180S
 • سیستم رنگ رسانی : فشار باد
 • سایز نازل :  ۱.۸ و ۲.۵ میلیمتر
 • فشار باد مناسب : ۲.۵ بار
 • قابل اتصال به مخزن رنگ
 • ورودی باد : “۱/۴
 • ساخت: تایوان
كليه ابزارآلات سوماک داراي ضمانت نامه ٦ ماهه و خدمات پس از فروش ۵ ساله ميباشد.

پیستوله کاسه رو بادی سوماک SS-1202

7,900,000 تومان
 • كدفني: SS-1202
 • سیستم رنگ رسانی : گرانشی
 • سایز نازل : ۱.۴ میلیمتر
 • قابل اتصال به نازلهای : ۲.۲-۱.۹-۱.۷-۱.۴-۱.۳
 • ظرفیت کاسه : ۰.۶ لیتر
 • فشار باد مناسب : ۲.۵ بار
 • ورودی باد : “۱/۴
 • وزن: ۱.۱ کیلوگرم
 • ساخت: تایوان
كليه ابزارآلات سوماک داراي ضمانت نامه ٦ ماهه و خدمات پس از فروش ۵ ساله ميباشد.  

پیستوله سایه پاش بادی سوماک SS-1101

5,500,000 تومان
 • كدفني: SS-1101
 • سیستم رنگ رسانی : گرانشی
 • سایز نازل : ۰.۸ میلیمتر
 • قابل اتصال به نازلهای : ۱.۰-۱.۲
 • ظرفیت کاسه : ۰.۱۲۵ لیتر
 • فشار باد مناسب : ۲.۵ بار
 • ورودی باد : “۱/۴
 • وزن: ۳۰۰ گرم
 • ساخت: تایوان
كليه ابزارآلات سوماک داراي ضمانت نامه ٦ ماهه و خدمات پس از فروش ۵ ساله ميباشد.

پیستوله کاسه زیر بادی سوماک SS-100S

7,800,000 تومان
 • كدفني: SS-100S
 • سیستم رنگ رسانی : مکشی
 • سایز نازل : ۱.۳ میلیمتر
 • قابل اتصال به نازلهای : ۰.۸-۱.۰-۱.۸
 • ظرفیت کاسه : ۰.۷ لیتر
 • فشار باد مناسب : ۲.۵ بار
 • ورودی باد : “۱/۴
 • وزن: ۶۰۰ گرم
 • ساخت: تایوان
كليه ابزارآلات سوماک داراي ضمانت نامه ٦ ماهه و خدمات پس از فروش ۵ ساله ميباشد.

پیستوله کاسه رو بادی سوماک SS-1102

6,600,000 تومان
 • كدفني: SS-1102
 • سیستم رنگ رسانی : گرانشی
 • سایز نازل : ۱.۴ میلیمتر
 • قابل اتصال به نازلهای : ۲.۵-۲.۰-۱.۷
 • ظرفیت کاسه : ۰.۶ لیتر
 • فشار باد مناسب : ۲.۵ بار
 • ورودی باد : “۱/۴
 • وزن: ۴۷۰ گرم
 • ساخت: تایوان
كليه ابزارآلات سوماک داراي ضمانت نامه ٦ ماهه و خدمات پس از فروش ۵ ساله ميباشد.

پیستوله بادی سوماک SS-1240RS

9,100,000 تومان
 • كدفني: SS-1240RS
 • سیستم رنگ رسانی : مکشی
 • سایز نازل : ۱.۶ میلیمتر
 • قابل اتصال به نازلهای : ۱.۴-۱.۰-۱.۸-۲.۰
 • فشار باد مناسب : ۲.۵ بار
 • ورودی باد : “۱/۴
 • ساخت: تایوان
كليه ابزارآلات سوماک داراي ضمانت نامه ٦ ماهه و خدمات پس از فروش ۵ ساله ميباشد.

پیستوله سایه پاش بادی سوماک SS-1108

6,900,000 تومان
 • كدفني: SS-1108
 • سیستم رنگ رسانی : گرانشی
 • سایز نازل : ۰.۸ میلیمتر
 • قابل اتصال به نازلهای : ۰.۵-۱.۰-۱.۲
 • ظرفیت کاسه : ۰.۲۵ لیتر
 • فشار باد مناسب : ۲.۵ بار
 • ورودی باد : “۱/۴
 • وزن: ۳۵۰ گرم
 • ساخت: تایوان
كليه ابزارآلات سوماک داراي ضمانت نامه ٦ ماهه و خدمات پس از فروش ۵ ساله ميباشد.

پیستوله کاسه رو بادی سوماک SS-1109

6,700,000 تومان
 • كدفني: SS-1109
 • سیستم رنگ رسانی : گرانشی
 • سایز نازل : ۱.۴ میلیمتر
 • قابل اتصال به نازلهای : ۲.۲-۲.۰-۱.۷-۱.۵-۱.۳-۱.۰
 • ظرفیت کاسه : ۰.۶ لیتر
 • فشار باد مناسب : ۳ بار
 • ورودی باد : “۱/۴
 • وزن: ۱.۴ کیلوگرم
 • ساخت: تایوان
كليه ابزارآلات سوماک داراي ضمانت نامه ٦ ماهه و خدمات پس از فروش ۵ ساله ميباشد.

پیستوله کاسه زیر بادی سوماک SS-1208

8,000,000 تومان
 • كدفني: SS-1208
 • سیستم رنگ رسانی : مکشی
 • سایز نازل : ۱.۸ میلیمتر
 • قابل اتصال به نازلهای : ۲.۵-۲.۰-۱.۵-۱.۴-۱.۳
 • ظرفیت کاسه : ۱.۰ لیتر
 • فشار باد مناسب : ۲.۵ بار
 • ورودی باد : “۱/۴
 • وزن: ۱.۲ کیلوگرم
 • ساخت: تایوان
كليه ابزارآلات سوماک داراي ضمانت نامه ٦ ماهه و خدمات پس از فروش ۵ ساله ميباشد.

پیستوله بادی کنیتکس پاش سوماک SS-1182

5,800,000 تومان
 • كدفني: SS-1182
 • سیستم رنگ رسانی : گرانشی
 • سایز نازل : ۴-۶-۸ میلیمتر
 • ظرفیت کاسه : ۷ لیتر
 • فشار باد مناسب : ۳-۶ بار
 • ورودی باد : “۱/۴
 • ساخت: تایوان
كليه ابزارآلات سوماک داراي ضمانت نامه ٦ ماهه و خدمات پس از فروش ۵ ساله ميباشد.

پیستوله بادی گازوییل پاش سوماک SA-5500

1,900,000 تومان
 • كدفني: SA-5500
 • جنس کالا : فلزی
 • حجم مخزن : ۱ لیتر
 • وزن : ۶۵۰ گرم
 • نیازمند اتصال به کمپرسور باد
 • ساخت : تایوان
كليه ابزارآلات سوماک داراي ضمانت نامه ٦ ماهه و خدمات پس از فروش ۵ ساله ميباشد.

پیستوله سوماک مدل SS-1205

7,200,000 تومان
کد محصول: SS-1205 ساخت کشور: تایوان برند: سوماک نازل: 0.8 م.م کاسه رو H.V.L.P

پیستوله مکنده و دمنده سوماک مدل SA-5505 سوماک تایوان

2,700,000 تومان
شرکت سوماک Sumake یکی از پیشگامان در صنعت تولید ابزار آلات پنوماتیک می باشد که صنایع مختلفی از قبیل چوب، خودرو، ساختمان سازی، تولیدا کیف و کفش و… از محصولات این شرکت استفاده می کنند. شرکت Sumake در کشور تایوان فعالیت خود را آغاز نمود و با گذشت زمان و پیشرفت محصولات خود را به نقاط مختلفی از جهان صادر نمود. پیستوله مکنده و دمنده سوماک مدل SA-5505 محصولی از ابن برند معتبر بوده که در این بخش قابل خریداری می باشد.  

درباره پیستوله مکنده و دمنده سوماک مدل SA-5505

دمنده مکنده یک ابزار برقی قدرتمندیست که با فشار هوای زیاد برای تمیز کردن گردو غبار استفاده می شود. دستگاه های کامپیوتری به دلیل نفوذ گرد و غبار بیشترین امار خرابی را دارند به همین دلیل کسانی که در حوزه کارهای کامپیوتری فعالیت دارند به این دستگاه دمنده و مکنده نیاز پیدا خواهند کرد. در این دستگاهها از بلوورهایی که دارای توان و قدرت بیشتری هستند برای تمیزکاری خودرو و حیاط نیز استفاده می شود. SA-5505 یک پیستوله مکنده و دمنده بسیار قوی از بند تایوانی سوماک می باشد که براساس استانداردهای اروپا ساخته شده است. این ابزار قدرتمند ، علاوه بر بدنه باکیفیت ، دارای طراحی ارگونومیک نیز می باشد. بدین معنا که کار با آن خسته کننده نبوده و در صورت استفاده طوان مدت فشار زیادی به کابر وارد نمی کند. این پیستوله از نوع تفنگ بادی می باشد. از این پیستوله مکنده و دمنده می توانید در کلیه کارهای صنعتی ، کارگاهها ، نجاری و … استفاده کنید. ابزار قابلیت مکش و فشار بسیار بالایی داشته و به مدت طولانی عمر خواهد کرد. مصرف هوا در این دستگاه ۱۴٫۸۵ CFM محاسبه شده و دارای کیسه مناسبی برای جمع آوری و گرد و غبار است. این ابزار قدرتمند دارای گارانتی ۶ ماهه شرکتی می باشد که در صورت بروز مشکل می توانید از آن بهره ببرید.  

بیشتر درباره ی ما

به نام خداوند
اين واحد صنفي با قريب به نيم قرن سابقه در نمايندگي فروش ابزارآلات صنعتي، و ساختماني در بازار و ميان کسبه ها تجربه و اعتبار بالايي را دارا مي باشد. در اين بين سود جوياني از قبيل کسب و کار اينترنتي نيز وجود دارند که کلاه برداران يا متقلبان سياه در فضاهاي مجازي وجود دارند. با اين حساب با وجود نماد اعتماد و درگاه بانکي محفوظ به خود مشتري مي باشد و اطلاعات هر فرد براي خود فرد مي باشد. حتي اگر درگاه يا نماد اعتماد در سايت اعتباري براي شما ندارد نشاني و آدرس در سايت گذاشته شده است؛ يا ميتوان با شماره تماس هايي که در سايت گذاشته شده تماس حاصل فرماييد تا از صحت اينکه يک واحد صنفي هستيم . در نهايت براي جلب رضايت مشتري لينک کانال تلگرامي خود را در صفحه ي اول سايت گذاشته ايم. ميتوانيد با مراجعه به کانال از فروش محصولات ما ديدن و يا از تخفيفات روزانه ي دستگاه ها با خبر شده و خريداري کنيد. اين واحد صنفي نماينده فروش برند هاي از قبيل: رونيکس,آاگ,ميلواکي,آروا,بليزارد,نوا,سوماک,جنيوس و …. مي باشد.