نمایش دادن همه 17 نتیجه

نمایش 9 24 36

پیستوله ایربراش کاسه رو سوماک SB-1107

3,670,000 تومان
 • كدفني: SB-1107
 • سایز نازل: ۰.۳ میلیمتر
 • ظرفیت کاسه : ۵ سی سی
 • فشار باد مورد نیاز: ۲-۱ بار
 • مصرف باد :  ۰.۸ – ۰.۴ سی اف ام
 • ساخت: تایوان
كليه ابزارآلات سوماک داراي ضمانت نامه ٦ ماهه و خدمات پس از فروش ۵ ساله ميباشد.

پیستوله ایربراش کاسه زیر سوماک SB-1102

3,300,000 تومان
 • كدفني: SB-1102
 • سایز نازل: ۰.۳ میلیمتر
 • ظرفیت کاسه : ۲۲ و۵۰ سی سی
 • فشار باد مورد نیاز: ۲-۱ بار
 • مصرف باد :  ۰.۸ – ۰.۴ سی اف ام
 • ساخت: تایوان
كليه ابزارآلات سوماک داراي ضمانت نامه ٦ ماهه و خدمات پس از فروش ۵ ساله ميباشد.

پیستوله ایربراش کاسه بغل سوماک SB-1106A

3,960,000 تومان
 • كدفني: SB-1106A
 • سایز نازل: ۰.۳ میلیمتر
 • ظرفیت کاسه : ۲۲ سی سی
 • فشار باد مورد نیاز: ۲-۱ بار
 • مصرف باد :  ۰.۸ – ۰.۴ سی اف ام
 • ساخت: تایوان
كليه ابزارآلات سوماک داراي ضمانت نامه ٦ ماهه و خدمات پس از فروش ۵ ساله ميباشد.

پیستوله ایربراش سوماک مخزن رو مدل SB-1103

3,650,000 تومان
 • كدفني: SB-1103
 • سایز نازل: ۰.۳ میلیمتر
 • ظرفیت کاسه : ۵ سی سی
 • فشار باد مورد نیاز: ۲-۱ بار
 • مصرف باد :  ۰.۸ – ۰.۴ سی اف ام
 • ساخت: تایوان
كليه ابزارآلات سوماک داراي ضمانت نامه ٦ ماهه و خدمات پس از فروش ۵ ساله ميباشد.

پیستوله ایربراش سوماک مخزن رو مدل SB-1104

3,530,000 تومان
 • كدفني: SB-1104
 • سایز نازل: ۰.۳ میلیمتر
 • ظرفیت کاسه : ۵ سی سی
 • فشار باد مورد نیاز: ۲-۱ بار
 • مصرف باد :  ۰.۸ – ۰.۴ سی اف ام
 • ساخت: تایوان
كليه ابزارآلات سوماک داراي ضمانت نامه ٦ ماهه و خدمات پس از فروش ۵ ساله ميباشد.

پیستوله ایربراش کاسه رو سوماک SB-1105

6,400,000 تومان
 • كدفني: SB-1105
 • سایز نازل: ۰.۲ میلیمتر
 • ظرفیت کاسه : ۱۰ و۵ سی سی
 • فشار باد مورد نیاز: ۲-۱ بار
 • مصرف باد :  ۰.۸ – ۰.۴ سی اف ام
 • ساخت: تایوان
كليه ابزارآلات سوماک داراي ضمانت نامه ٦ ماهه و خدمات پس از فروش ۵ ساله ميباشد.

پیستوله ایربراش کاسه رو سوماک SB-1106

2,980,000 تومان
 • كدفني: SB-1106
 • سایز نازل: ۰.۳ میلیمتر
 • ظرفیت کاسه : ۲۲ سی سی
 • فشار باد مورد نیاز: ۲-۱ بار
 • مصرف باد :  ۰.۸ – ۰.۴ سی اف ام
 • ساخت: تایوان
كليه ابزارآلات سوماک داراي ضمانت نامه ٦ ماهه و خدمات پس از فروش ۵ ساله ميباشد.

پیستوله ایربراش کاسه رو سوماک SB-1108

3,340,000 تومان
 • كدفني: SB-1108
 • سایز نازل: ۰.۲ میلیمتر
 • ظرفیت کاسه :  ۱.۵ سی سی
 • فشار باد مورد نیاز: ۲-۱ بار
 • مصرف باد :  ۰.۸ – ۰.۴ سی اف ام
 • ساخت: تایوان
كليه ابزارآلات سوماک داراي ضمانت نامه ٦ ماهه و خدمات پس از فروش ۵ ساله ميباشد.

پیستوله ایربراش کاسه زیر سوماک SB-1109

650,000 تومان
 • كدفني: SB-1109
 • سایز نازل: ۰.۲ میلیمتر
 • ظرفیت کاسه :  ۲۲ سی سی
 • فشار باد مورد نیاز: ۲-۱ بار
 • مصرف باد :  ۱ – ۰.۴ سی اف ام
 • ساخت: تایوان
كليه ابزارآلات سوماک داراي ضمانت نامه ٦ ماهه و خدمات پس از فروش ۵ ساله ميباشد.

پیستوله ایربراش کاسه زیر سوماک SB-1115

4,100,000 تومان
 • كدفني: SB-1115
 • سایز نازل: ۰.۲ میلیمتر
 • ظرفیت رنگ :  ۰.۴ سی سی
 • فشار باد مورد نیاز: ۲-۱ بار
 • مصرف باد :  ۰.۸ – ۰.۴ سی اف ام
 • ساخت: تایوان
كليه ابزارآلات سوماک داراي ضمانت نامه ٦ ماهه و خدمات پس از فروش ۵ ساله ميباشد.

پیستوله ایربراش کاسه زیر سوماک SB-1118CK

7,600,000 تومان
 • كدفني: SB-1118CK
 • سایز نازل: ۰.۵ میلیمتر
 • ظرفیت کاسه :  ۲۲و۵۰ سی سی
 • فشار باد مورد نیاز: ۲-۱ بار
 • مصرف باد :  ۰.۸ – ۰.۴ سی اف ام
 • ساخت: تایوان
كليه ابزارآلات سوماک داراي ضمانت نامه ٦ ماهه و خدمات پس از فروش ۵ ساله ميباشد.

پیستوله ایربراش کاسه زیر سوماک SB-1122

4,700,000 تومان
 • كدفني: SB-1122
 • سایز نازل: ۰.۵ میلیمتر
 • ظرفیت رنگ :  ۱۰۰ سی سی
 • فشار باد مورد نیاز: ۲-۱ بار
 • مصرف باد :  ۰.۸ – ۰.۴ سی اف ام
 • ساخت: تایوان
كليه ابزارآلات سوماک داراي ضمانت نامه ٦ ماهه و خدمات پس از فروش ۵ ساله ميباشد.

پیستوله ایربراش کاسه زیر سوماک SB-1116

3,600,000 تومان
 • كدفني: SB-1116
 • سایز نازل: ۰.۳ میلیمتر
 • ظرفیت کاسه :  ۳ سی سی
 • همراه با ۲  ظرف ۲۲ و۵۰ سی سی
 • فشار باد مورد نیاز: ۲-۱ بار
 • مصرف باد :  ۰.۸ – ۰.۴ سی اف ام
 • ساخت: تایوان
كليه ابزارآلات سوماک داراي ضمانت نامه ٦ ماهه و خدمات پس از فروش ۵ ساله ميباشد.

پیستوله ایربراش کاسه زیر سوماک SB-1111

1,660,000 تومان
 • كدفني: SB-1111
 • سایز نازل: ۰.۸ میلیمتر
 • همراه با ۲  ظرف ۲۲ و۵۰ سی سی
 • همراه با کپسول هوای فشرده
 • فشار باد مورد نیاز: ۲.۵-۱ بار
 • مصرف باد :  ۰.۸ – ۰.۴ سی اف ام
 • ساخت: تایوان
كليه ابزارآلات سوماک داراي ضمانت نامه ٦ ماهه و خدمات پس از فروش ۵ ساله ميباشد.

پیستوله ایربراش کاسه زیر سوماک SB-1201

1,270,000 تومان
 • كدفني: SB-1201
 • سایز نازل: ۰.۵ میلیمتر
 • ظرفیت کاسه : ۲۲  سی سی
 • فشار باد مورد نیاز: ۲-۱ بار
 • مصرف باد :  ۰.۸ – ۰.۴ سی اف ام
 • ساخت: تایوان
كليه ابزارآلات سوماک داراي ضمانت نامه ٦ ماهه و خدمات پس از فروش ۵ ساله ميباشد.

پیستوله ایربراش کاسه زیر سوماک SB-1101B

890,000 تومان
 • كدفني: SB-1101B
 • سایز نازل: ۰.۸ میلیمتر
 • همراه با ۲  ظرف ۲۲ و۵۰ سی سی
 • فشار باد مورد نیاز: ۲-۱ بار
 • مصرف باد :  ۰.۸ – ۰.۴ سی اف ام
 • ساخت: تایوان
كليه ابزارآلات سوماک داراي ضمانت نامه ٦ ماهه و خدمات پس از فروش ۵ ساله ميباشد.