نمایش 1–20 از 27 نتیجه

نمایش 9 24 36

چکش هفت تیری بادی پوما AA-2010/R

2,750,000 تومان
هفت تیری کورس:41 ضربه در دقیقه:4500 مصرف در دقیقه:283 طول دستگاه:133 وزن دستگاه:1.4kg

چکش مستقیم بادی پوما AA-2511

6,800,000 تومان
مستقیم کورس:* ضربه در دقیقه:4800 مصرف در دقیقه:113 طول دستگاه:330 وزن دستگاه:1.19kg

چکش مستقیم بادی پوما AA-2512

12,500,000 تومان
مستقیم کورس:* ضربه در دقیقه:4400 مصرف در دقیقه:226 طول دستگاه:290 وزن دستگاه:2.6kg

چکش هفت تیری بادی پوما AA-2020/R

3,100,000 تومان
هفت تیری کورس:66 ضربه در دقیقه:3000 مصرف در دقیقه:283 طول دستگاه:178 وزن دستگاه:1.6kg

چکش هفت تیری بادی پوما AA-2030/R

3,950,000 تومان
هفت تیری کورس:92 ضربه در دقیقه:2200 مصرف در دقیقه:283 طول دستگاه:216 وزن دستگاه:2.04kg

چکش بادی مستقیم سوماک ST-2204/H

24,400,000 تومان
 • كدفني: ST-2204/H
 • انتهای قلم شش گوش
 • تعداد ضربه :  ۱۵۰۰ در دقیقه
 • طول : ۴۱۰ میلیمتر
 • ورودي باد: “۳/۸
 • وزن : ۷ کیلوگرم
 • ساخت: تایوان
كليه ابزارآلات سوماک داراي ضمانت نامه ٦ ماهه و خدمات پس از فروش ۵ ساله ميباشد.

چکش بادی مستقیم سوماک ST-2201/H

18,100,000 تومان
 • كدفني: ST-2201/H
 • انتهای قلم شش گوش
 • تعداد ضربه :  ۲۸۲۰ در دقیقه
 • طول : ۳۰۸ میلیمتر
 • ورودي باد: “۳/۸
 • وزن : ۵.۵ کیلوگرم
 • ساخت: تایوان
كليه ابزارآلات سوماک داراي ضمانت نامه ٦ ماهه و خدمات پس از فروش ۵ ساله ميباشد.

چکش بادی مستقیم سوماک ST-2200/H

13,900,000 تومان
 • كدفني: ST-2200/H
 • انتهای قلم شش گوش
 • تعداد ضربه :  ۱۵۵۰ در دقیقه
 • طول : ۴۲۵ میلیمتر
 • ورودي باد: “۳/۸
 • وزن : ۸.۹ کیلوگرم
 • ساخت: تایوان
كليه ابزارآلات سوماک داراي ضمانت نامه ٦ ماهه و خدمات پس از فروش ۵ ساله ميباشد.

چکش بادی سوماک ST-2220/R

3,200,000 تومان
 • كدفني: ST-2220/R
 • همراه با ۴ عدد قلم
 • انتهای قلمها گرد
 • تعداد ضربه :  ۳۰۰۰ در دقیقه
 • طول قلم : ۱۹۰ میلیمتر
 • ورودي باد: “١/٤
 • وزن : ۱.۶ کیلوگرم
 • ساخت: تایوان
كليه ابزارآلات سوماک داراي ضمانت نامه ٦ ماهه و خدمات پس از فروش ۵ ساله ميباشد.

چکش بادی کیفی سوماک ST-2312K/R

3,430,000 تومان
 • كدفني: ST-2312K/R
 • همراه با ۵ عدد قلم
 • انتهای قلمها گرد
 • تعداد ضربه :  ۳۰۰۰ در دقیقه
 • طول قلم : ۱۹۰ میلیمتر
 • ورودي باد: “١/٤
 • وزن: ۱.۴۴ كيلوگرم
 • ساخت: تایوان
كليه ابزارآلات سوماک داراي ضمانت نامه ٦ ماهه و خدمات پس از فروش ۵ ساله ميباشد.

چکش بادی سوماک ST-2330/H

4,100,000 تومان
 • كدفني: ST-2330/H
 • همراه با ۴ عدد قلم
 • انتهای قلمها شش گوش
 • تعداد ضربه :  ۲۲۰۰ در دقیقه
 • طول قلم : ۲۵۰ میلیمتر
 • ورودي باد: “١/٤
 • وزن : ۲.۲ کیلوگرم
 • ساخت: تایوان
كليه ابزارآلات سوماک داراي ضمانت نامه ٦ ماهه و خدمات پس از فروش ۵ ساله ميباشد.

چکش بادی سوماک ST-2330/R

4,100,000 تومان
 • كدفني: ST-2330/R
 • همراه با ۴ عدد قلم
 • انتهای قلمها گرد
 • تعداد ضربه :  ۲۲۰۰ در دقیقه
 • طول قلم : ۲۵۰ میلیمتر
 • ورودي باد: “١/٤
 • وزن : ۲.۲ کیلوگرم
 • ساخت: تایوان
كليه ابزارآلات سوماک داراي ضمانت نامه ٦ ماهه و خدمات پس از فروش ۵ ساله ميباشد.

چکش بادی سوماک ST-2320/R

 • كدفني: ST-2320/R
 • همراه با ۴ عدد قلم
 • انتهای قلمها گرد
 • تعداد ضربه :  ۳۰۰۰ در دقیقه
 • طول قلم : ۱۹۰ میلیمتر
 • ورودي باد: “١/٤
 • وزن : ۱.۴۴ کیلوگرم
 • ساخت: تایوان
كليه ابزارآلات سوماک داراي ضمانت نامه ٦ ماهه و خدمات پس از فروش ۵ ساله ميباشد.

چکش بادی سوماک ST-2320/H

 • كدفني: ST-2320/H
 • همراه با ۴ عدد قلم
 • انتهای قلمها شش گوش
 • تعداد ضربه :  ۳۰۰۰ در دقیقه
 • طول قلم : ۱۹۰ میلیمتر
 • ورودي باد: “١/٤
 • وزن : ۱.۴۴ کیلوگرم
 • ساخت: تایوان
كليه ابزارآلات سوماک داراي ضمانت نامه ٦ ماهه و خدمات پس از فروش ۵ ساله ميباشد.

چکش بادی سوماک ST-2310/H

 • كدفني: ST-2310/H
 • همراه با ۴ عدد قلم
 • انتهای قلمها شش گوش
 • تعداد ضربه :  ۴۵۰۰ در دقیقه
 • طول قلم : ۱۵۰ میلیمتر
 • ورودي باد: “١/٤
 • وزن : ۱.۱۲ کیلوگرم
 • ساخت: تایوان
كليه ابزارآلات سوماک داراي ضمانت نامه ٦ ماهه و خدمات پس از فروش ۵ ساله ميباشد.

چکش بادی سوماک ST-2310/R

 • كدفني: ST-2310/R
 • همراه با ۴ عدد قلم
 • انتهای قلمها گرد
 • تعداد ضربه :  ۴۵۰۰ در دقیقه
 • طول قلم : ۱۵۰ میلیمتر
 • ورودي باد: “١/٤
 • وزن : ۱.۱۲ کیلوگرم
 • ساخت: تایوان
كليه ابزارآلات سوماک داراي ضمانت نامه ٦ ماهه و خدمات پس از فروش ۵ ساله ميباشد.

چکش بادی مستقیم سوماک ST-2202/H

20,200,000 تومان
 • كدفني: ST-2202/H
 • انتهای قلم شش گوش
 • تعداد ضربه :  ۲۱۵۰ در دقیقه
 • طول : ۳۲۷ میلیمتر
 • ورودي باد: “۳/۸
 • وزن : ۵.۹ کیلوگرم
 • ساخت: تایوان
كليه ابزارآلات سوماک داراي ضمانت نامه ٦ ماهه و خدمات پس از فروش ۵ ساله ميباشد.

چکش بادی سوماک ST-2210/H

3,130,000 تومان
 • كدفني: ST-2210/H
 • همراه با ۴ عدد قلم
 • انتهای قلمها شش گوش
 • تعداد ضربه :  ۴۵۰۰ در دقیقه
 • طول قلم : ۱۵۰ میلیمتر
 • ورودي باد: “١/٤
 • وزن: ۱.۳ كيلوگرم
 • ساخت: تایوان
كليه ابزارآلات سوماک داراي ضمانت نامه ٦ ماهه و خدمات پس از فروش ۵ ساله ميباشد.

چکش بادی سوماک ST-2210/R

3,100,000 تومان
 • كدفني: ST-2210/R
 • همراه با ۴ عدد قلم
 • انتهای قلمها گرد
 • تعداد ضربه :  ۴۵۰۰ در دقیقه
 • طول قلم : ۱۵۰ میلیمتر
 • ورودي باد: “١/٤
 • وزن: ۱.۳ كيلوگرم
 • ساخت: تایوان
كليه ابزارآلات سوماک داراي ضمانت نامه ٦ ماهه و خدمات پس از فروش ۵ ساله ميباشد.

چکش بادی سوماک ST-2220/H

3,300,000 تومان
 • كدفني: ST-2220/H
 • همراه با ۴ عدد قلم
 • انتهای قلمها شش گوش
 • تعداد ضربه :  ۳۰۰۰ در دقیقه
 • طول قلم : ۱۹۰ میلیمتر
 • ورودي باد: “١/٤
 • وزن : ۱.۶ کیلوگرم
 • ساخت: تایوان
كليه ابزارآلات سوماک داراي ضمانت نامه ٦ ماهه و خدمات پس از فروش ۵ ساله ميباشد.