نمایش دادن همه 10 نتیجه

نمایش 9 24 36

بکس بادی ۱/۲ سوماک ST-55449

8,700,000 تومان
 • كدفني: ST-55449
 • درایو: “۱/۲
 • حداکثر گشتاور: ۵۴۲ نیوتن متر
 • ظرفیت پیچ : ۱۶ میلیمتر
 • دور آزاد: ۷۰۰۰ دور در دقيقه
 • ورودي باد:”١/٤
 • طول: ۱۹۷ ميليمتر
 • وزن: ٢/٥ كيلوگرم
 • ساخت : تايوان
كليه ابزارآلات سوماک داراي ضمانت نامه ٦ ماهه و خدمات پس از فروش ۵ ساله ميباشد.

بکس بادی ۳/۸ سوماک ST-5533

7,500,000 تومان
 • كدفني: ST-5533
 • درایو: “۳/۸
 • حداکثر گشتاور: ۲۱۶ نیوتن متر
 • ظرفیت پیچ : ۱۳ میلیمتر
 • دور آزاد: ۹۰۰۰ دور در دقيقه
 • ورودي باد: “١/٤
 • طول: ۱۶۳ ميليمتر
 • وزن: ۱.۶ كيلوگرم
 • ساخت: تایوان
كليه ابزارآلات سوماک داراي ضمانت نامه ٦ ماهه و خدمات پس از فروش ۵ ساله ميباشد.

بکس بادی ۱/۲ کیفی سوماک ST-5540K

7,470,000 تومان
 • كدفني: ST-5540K
 • درایو: “۱/۲
 • حداکثر گشتاور: ۳۱۲ نیوتن متر
 • ظرفیت پیچ : ۱۶ میلیمتر
 • دور آزاد: ۷۰۰۰ دور در دقيقه
 • ورودي باد:”١/٤
 • طول: ۱۸۰ ميليمتر
 • وزن: ۲.۱ كيلوگرم
 • متعلقات  : بکسهای شماره ۹ ,۲۷,۲۴,۲۲,۱۹,۱۷,۱۴,۱۳,۱۰,۱۱میلیمتر ورابط ۱۲۵ میلیمتر
 • همراه با مخزن روغن زن و روغن دان
 • ساخت : تايوان
كليه ابزارآلات سوماک داراي ضمانت نامه ٦ ماهه و خدمات پس از فروش ۵ ساله ميباشد.

بکس بادی ۳/۸ سوماک ST-55312

9,700,000 تومان
 • كدفني: ST-55312
 • درایو: “۳/۸
 • حداکثر گشتاور: ۳۲۰ نیوتن متر
 • ظرفیت پیچ : ۱۶ میلیمتر
 • دور آزاد: ۹۰۰۰ دور در دقيقه
 • ورودي باد: “١/٤
 • طول: ۱۷۰ ميليمتر
 • وزن: ۱.۴ كيلوگرم
 • ساخت : تایوان
كليه ابزارآلات سوماک داراي ضمانت نامه ٦ ماهه و خدمات پس از فروش ۵ ساله ميباشد.

بکس بادی ۱/۲ سوماک ST-5544

9,700,000 تومان
 • كدفني: ST-5544
 • درایو: “۱/۲
 • حداکثر گشتاور: ۶۷۶ نیوتن متر
 • ظرفیت پیچ : ۱۶ میلیمتر
 • دور آزاد: ۸۰۰۰ دور در دقيقه
 • ورودي باد:”١/٤
 • طول: ۱۸۰ ميليمتر
 • وزن: ٢/٥ كيلوگرم
 • ساخت : تايوان
كليه ابزارآلات سوماک داراي ضمانت نامه ٦ ماهه و خدمات پس از فروش ۵ ساله ميباشد.

بکس بادی ۳/۴ سوماک ST-5560

9,350,000 تومان
 • كدفني: ST-5560
 • درایو: “۳/۴
 • حداکثر گشتاور: ۶۷۶ نیوتن متر
 • ظرفیت پیچ : ۲۵ میلیمتر
 • دور آزاد: ۴۵۰۰ دور در دقيقه
 • ورودي باد:”١/٤
 • طول: ۲۴۵ ميليمتر
 • وزن: ۴.۵ كيلوگرم
 • ساخت : تايوان
كليه ابزارآلات سوماک داراي ضمانت نامه ٦ ماهه و خدمات پس از فروش ۵ ساله ميباشد.

بکس بادی ۳/۴ کیفی سوماک ST-5560K

13,500,000 تومان
 • كدفني: ST-5560K
 • درایو: “۳/۴
 • حداکثر گشتاور: ۶۷۶ نیوتن متر
 • ظرفیت پیچ : ۲۵ میلیمتر
 • دور آزاد: ۴۵۰۰ دور در دقيقه
 • ورودي باد:”١/٤
 • طول: ۲۴۵ ميليمتر
 • وزن بکس : ۴.۵ كيلوگرم
 • متعلقات : بکسهای ,۲۴,۲۲ ,۳۲,۳۰,۲۷, ۳۶, ۳۸ میلیمتر
 • به همراه روغن دان و قطعات یدکی
 • ساخت : تايوان
كليه ابزارآلات سوماک داراي ضمانت نامه ٦ ماهه و خدمات پس از فروش ۵ ساله ميباشد.

بکس بادی یک اینچ مستقیم سوماک ST-5583P-6

41,500,000 تومان
 • كدفني: ST-5583P-6
 • درایو: “۱
 • طول درایو : “۶
 • حداکثر گشتاور: ۲۴۰۰ نیوتن متر
 • ظرفیت پیچ : ۴۵ میلیمتر
 • دور آزاد: ۳۲۰۰ دور در دقيقه
 • ورودي باد: “۱/۲
 • طول : ۴۸۰ میلیمتر
 • وزن: ۱۲ كيلوگرم
 • ساخت : تايوان
كليه ابزارآلات سوماک داراي ضمانت نامه ٦ ماهه و خدمات پس از فروش ۵ ساله ميباشد.

بکس بادی هفتتیری یک اینچ سوماک ST-5583P

37,900,000 تومان
 • كدفني:ST-5583P
 • درایو: “۱
 • حداکثر گشتاور: ۲۴۰۰ نیوتن متر
 • ظرفیت پیچ : ۴۵ میلیمتر
 • دور آزاد: ۳۳۰۰ دور در دقيقه
 • ورودي باد: “۱/۲
 • طول: ۳۰۰ ميليمتر
 • وزن: ۱۲ كيلوگرم
 • ساخت : تايوان
كليه ابزارآلات سوماک داراي ضمانت نامه ٦ ماهه و خدمات پس از فروش ۵ ساله ميباشد.

بکس بادی یک اینچ مستقیم سوماک ST-5598

79,500,000 تومان
 • كدفني: ST-5598
 • درایو: “۱
 • حداکثر گشتاور: ۴۱۰۰ نیوتن متر
 • ظرفیت پیچ : ۴۵ میلیمتر
 • دور آزاد: ۳۰۰۰ دور در دقيقه
 • ورودي باد: “۱/۲
 • طول : ۴۰۰ میلیمتر
 • وزن: ۱۷ كيلوگرم
 • ساخت : تايوان
كليه ابزارآلات سوماک داراي ضمانت نامه ٦ ماهه و خدمات پس از فروش ۵ ساله ميباشد.